Klubo archyvas

Klubo archyve saugomos visos buvusios svetainės, jų turinys, vartotojų sąrašas, įrašai, buvusi veikla, klubo nariai, jų pasiekimai (pvz. kompiuterinių žaidimų), nuotraukos, muzika, video bei kita informacija. Klubas yra dėkingas visiems kaip nors prisidėjusiems prie mūsų veiklos. Jūsų pagalba taip pat nėra pamiršta bei taipogi saugoma mūsų archyve. Esant reikalui iš archyvo gali būti išimama ar naudojama reikalinga medžiaga. Jeigu Jums yra reikalinga tam tikra ankstesnė informacija – prašome su mumis susisiekti.